ถังไฟเบอร์กลาส คุณภาพมาตรฐาน BSI และ ISO 9001:2015 กับ BANGKOK FIBEGLASS INDUSTRY LTD., PART.
dot
dot
bulletถังน้ำทรงแอปเปิ้ล AP - Series
bulletถังน้ำลายเส้น WT - Series
bulletถังน้ำฝั้งดิน (เล็ก) UG - Series
bulletถังน้ำขนาดใหญ่ ทรงแค๊ปซูล
dot
dot
bulletถังบำบัดน้ำเสีย ทรงแค๊ปซูล
bulletถังบำบัดน้ำเสีย สีเหลี่ยม
dot
dot
dot
dot
bulletFRP Lining for Steel Tank
bulletFRP Lining for Concrete Floor
dot
dot
bulletกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้า
dot
dot
bulletเรือท้องแบน และ เรือกู้ภัย
bulletเรือพาย และ เรือติดเครื่องยนต์
bulletเรือจักรยานน้ำ
FRP Bioscrbber Tank BFG article

Product Name: FRP Bioscrbber Tank (BFG)

ในประเทศไทย (Thai) โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนมาใช้งาน เช่น โรงงานน้ำมันปาล์ม หรือโรงงานคัดแยกขยะ โรงงานแป้ง, ฟาร์มหมู - สุกร, โรงงานอาหาร ทำการผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) หรือ Methane จากบ่อบำบัดน้ำเสียขบวนการ Anearobicโดยอาศัยเทคโนโลยีและการใช้การออกแบบที่เหมาะสม สามารถนำก๊าซเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากน้ำเสีย จ่ายเข้าเครื่อง Generator เพื่อกำเนิดไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากก๊าซที่เกิดขึ้นมีการปนเปื้อนของก๊าซพิษ ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ก๊าซ H2S (Hydrogen Shulphide) หรือก๊าซไข่เน่า
จึงต้องมีกระบวนการสำหรับดักดก๊าซ Hydrogen Shulphide ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจนไม่เกิดอันตราย กัดกร่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีราคาแพง

ภาพการสะสมของ Biogas จากบ่อบำบัดน้ำเสียชนิด Anaerobic Wastewater Treament

BIOGAS, Clean Energy and Sustainable Development.
ไม่เพียงแต่โรงงานจะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน ไฟฟ้าส่วนเกินสามารถจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สร้างผลกำไรมากขึ้นซึ่งระยะเวลาคุ้มทุนโครงการไม่นาน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณน้ำของเสียโรงงานอุตสาหกรรม
Carbon Credit Trading
นอกเหนือจากการขายไฟฟ้าแล้ว โรงงานยังได้ประโยชน์จากจำหน่าย Carbon Credit ให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ตามสนธิสัญญาเกียวโต Kyoto Protocol ให้แก่โดยตรง

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)
ในการออกแบบ Bio Scrubber สำหรับใช้งานแต่ละโรงงานระบบจะต้องสอดคล้องกับสภาพทางเคมีและชีวภาพของบ่อบำบัดน้ำแต่ละประเภท ต้องทำการวิเคราะห์กายภาพของน้ำเสีย โดยหลักการทำงานมีหลักการดังนี้


 คุณสมบัติพิเศษ

  FRP Bioscrbber Tank ที่เหมาะต่อกระบวนการ ดักสารปนเปื้อนของก๊าซพิษ ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ก๊าซ H2S

  (Hydrogen Shulphide)  

    • ไม่ผุกร่อน
    • ทนทานอายุการใช้งานนับสิบปี
    • สามารถบำรุงรักษาได้

ติดต่อฝ่ายขาย BFG เพื่อขอข้อมูล:ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
FRP TANK

FRP Vertical Tank Model: BFG-V article
FRP Horizontal Tank Model: BFG-H article
FRP Vertical Tank Model:BFG-V (Flat Top Head) article
FRP Square Tank Model : BFG-S article
FRP Wetscrbber Tank article