dot
dot
bulletถังน้ำทรงแอปเปิ้ล AP - Series
bulletถังน้ำลายเส้น WT - Series
bulletถังน้ำฝั้งดิน (เล็ก) UG - Series
bulletถังน้ำขนาดใหญ่ ทรงแค๊ปซูล
dot
dot
bulletถังบำบัดน้ำเสีย ทรงแค๊ปซูล
bulletถังบำบัดน้ำเสีย สีเหลี่ยม
dot
dot
FRP Wetscrbber Tank article

Product Name: FRP Wetscrbber Tank (BFG)

Wet scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้นโดยระบบสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องของฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรดและไอสารเคมีอื่นๆ ซึ่งมลพิษดังกล่าวจะถูกบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด

 

    

ติดต่อฝ่ายขาย BFG เพื่อขอข้อมูล:ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดFRP TANK

FRP Vertical Tank Model: BFG-V article
FRP Horizontal Tank Model: BFG-H article
FRP Vertical Tank Model:BFG-V (Flat Top Head) article
FRP Square Tank Model : BFG-S article
FRP Bioscrbber Tank BFG article