ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletถังน้ำทรงแอปเปิ้ล AP - Series
bulletถังน้ำลายเส้น WT - Series
bulletถังน้ำฝั้งดิน (เล็ก) UG - Series
bulletถังน้ำขนาดใหญ่ SS-Series
bulletถังน้ำฝั้งดิน (ใหญ่) UG - Series
dot
dot
bulletถังบำบัดน้ำเสีย (ทรงแค๊ปซูน)
bulletถังบำบัดน้ำเสีย (สีเหลี่ยม)
bulletถังบำบัดน้ำเสีย Model FCA
bulletถังบำบัดน้ำเสีย Model K
bulletถังบำบัดน้ำเสีย Model SF
bulletถังบำบัดน้ำเสีย Model AS
bulletถังบำบัดน้ำเสีย Model CP
bulletAerosol Filter & Methane
dot
dot
dot
dot
bulletFRP Lining for Steel Tank
bulletFRP Lining for Concrete Floor
dot
dot
bulletเรือท้องแบน (ใหญ่)
bulletเรือติดเครื่อง 13.5 ฟุต
bulletเรือติดเครื่อง 10.5 ฟุต
bulletเรือพาย 10 ฟุต
bulletเรือพาย 8 ฟุต
bulletเรือพาย ทรงกำปั่น
bulletเรือถีบจักรยาน้ำหงส์
bulletเรือถีบจักรยาน ทรงแฝดคู่ 1.60
bulletเรือถีบจักรยาน ทรงแฝดคู่ 1.70
bulletเรือพาย ทรงกำปั่น (ใหญ่)

ถังไฟเบอร์กลาส FRP TANKFRP Vertical Tank Model: BFG-Varticle

ถังไฟเบอร์กลาส ทรง ตั้งพื้น (B.F.G.) ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up และ Filament Winding โดยได้ใช้มาตรฐานในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า Safety Factor ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า โดยใช้หลักในการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987

FRP Horizontal Tank Model: BFG-Harticle

ถังไฟเบอร์กลาส ทรงวางนอน (Horizontal Tank) ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ , น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดความจุตามมาตราฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม จากการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987

FRP Vertical Tank Model:BFG-V (Flat Top Head)article

ถังไฟเบอร์กลาส ทรงตั้งชนิดฝาเรียบ (Vertical Tank) ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ , น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดความจุตามมาตราฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม จากการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987

FRP Square Tank Model : BFG-Sarticle

ถังไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยม (Squar Tank) ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ , น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดความจุตามมาตราฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

FRP Wetscrbber Tankarticle

ถังไฟเบอร์กลาส FRP Wetscrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำโดยระบบสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องของฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรดและไอสารเคมีอื่นๆ ซึ่งมลพิษดังกล่าวจะถูกบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

FRP Bioscrbber Tank BFGarticle

ถังไฟเบอร์กลาส FRP Bioscrbber Tank ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up และ Filament Winding โดยได้ใช้มาตรฐานในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า Safety Factor ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า โดยใช้หลักในการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987จึงเหมาะต่อกระบวนการ ดักสารปนเปื้อนของก๊าซพิษ ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ก๊าซ H2S (Hydrogen Shulphide)

Prev1Next
[Go to top]