ถังไฟเบอร์กลาส คุณภาพมาตรฐาน BSI และ ISO 9001:2015 กับ BANGKOK FIBEGLASS INDUSTRY LTD., PART.
dot
dot
bulletถังน้ำทรงแอปเปิ้ล AP - Series
bulletถังน้ำลายเส้น WT - Series
bulletถังน้ำฝั้งดิน (เล็ก) UG - Series
bulletถังน้ำขนาดใหญ่ ทรงแค๊ปซูล
dot
dot
bulletถังบำบัดน้ำเสีย ทรงแค๊ปซูล
bulletถังบำบัดน้ำเสีย สีเหลี่ยม
dot
dot
dot
dot
bulletFRP Lining for Steel Tank
bulletFRP Lining for Concrete Floor
dot
dot
bulletกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้า
dot
dot
bulletเรือท้องแบน และ เรือกู้ภัย
bulletเรือพาย และ เรือติดเครื่องยนต์
bulletเรือจักรยานน้ำ

ถังไฟเบอร์กลาส FRP TANKFRP Vertical Tank Model: BFG-Varticle

ถังไฟเบอร์กลาส ทรง ตั้งพื้น (B.F.G.) ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up และ Filament Winding โดยได้ใช้มาตรฐานในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า Safety Factor ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า โดยใช้หลักในการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987

FRP Horizontal Tank Model: BFG-Harticle

ถังไฟเบอร์กลาส ทรงวางนอน (Horizontal Tank) ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ , น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดความจุตามมาตราฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม จากการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987

FRP Vertical Tank Model:BFG-V (Flat Top Head)article

ถังไฟเบอร์กลาส ทรงตั้งชนิดฝาเรียบ (Vertical Tank) ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ , น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดความจุตามมาตราฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม จากการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987

FRP Square Tank Model : BFG-Sarticle

ถังไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยม (Squar Tank) ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ , น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดความจุตามมาตราฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

FRP Wetscrbber Tankarticle

ถังไฟเบอร์กลาส FRP Wetscrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำโดยระบบสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องของฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรดและไอสารเคมีอื่นๆ ซึ่งมลพิษดังกล่าวจะถูกบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

FRP Bioscrbber Tank BFGarticle

ถังไฟเบอร์กลาส FRP Bioscrbber Tank ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up และ Filament Winding โดยได้ใช้มาตรฐานในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า Safety Factor ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า โดยใช้หลักในการออกแบบโครงสร้างของตัวถังและท่อ ตามมาตรฐาน JIS K 7060, BS 4994-1987จึงเหมาะต่อกระบวนการ ดักสารปนเปื้อนของก๊าซพิษ ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ก๊าซ H2S (Hydrogen Shulphide)

หน้า 1/1
1
[Go to top]