OUR PRODUCTS  • ถังไฟเบอร์กลาส ทรง ตั้งพื้น (BFG-V) คือถังที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาสสำหรับบรรจุสารเคมีต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up และ Filament Windingโดยบริษัทใช้มา...


  • ถังไฟเบอร์กลาส ทรงตั้งพื้นวางนอน (BFG-H) คือถังที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาสสำหรับบรรจุสารเคมีต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up และ Filament Windingโดยบริษัทใ...

  • ถังไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยม Square Tank BFG-S ใช้สำหรับ บรรจุน้ำ,น้ำเสียในระบบบำบัด รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรมผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีห...

  • Wet scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื...

  • ในประเทศไทย (Thai) โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนมาใช้งาน เช่น โรงงานน้ำมันปาล์ม หรือโรงงานคัดแยกขยะ โรงงานแป้ง,ฟาร์มหมู,โรงงานอาหาร ทำการผลิตก๊าซชีวภา...

  • การเคลือบพื้นไฟเบอร์กลาส เหมาะกับการป้องกันพื้นผิวไม่ให้ถูกกัดกร่อน หรือ ผุพังจากสารเคมี หรือเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหายแตกร้าว เสื่อมสภาพให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น การเค...


  • โครงสร้างของเรือผลิตจากจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง โดยขึ้นรูปโดยกระบวนการ Hand Lay up ซึ่งเรือไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติเด่นที่ ความแข็งแรง เบากว่าเรือเหล็กแต่หนักกว่าเรือไม้ และทนทานต...


Visitors: 184,175